Viaţa la Universitate: lumină mare-a ştiinţei, plus o felie MICUŢĂ de cozonac

Florin Diaconu
o felioară de cozonac ceva mai lată decât tastarura unuia din calculatoarele din sala de Consiliu; plus

O “felioară” de cozonac ceva mai lată decât tastatura unuia dintre calculatoarele din sala de Consiliu a FSPUB; plus recent apărutul Atlas Istoric al lui Georges Duby, tradus – iată! – şi în româneşte şi publicat la Editura Corint: cam aşa-s zilele de lucru la Universitate

Aproape la fel ca-n scrisoarea boiarului Neacşu ot Câmpulung, I pak dau ştire măriei tale za lucrul următoru: Azi, octomvrie 26, anul 2015, mare Consiliu s-au fost întâmplatu la Facultatea de Ştiinţe Politice a Universităţii din Bucureşti. După ce Consiliul s-au fost terminatu, iute-am constatatu că nu mai poci acasă a ajunge înainte de orele-mi cele de seară. Şi de îndată m-am fost dusu, aceasta aflându, să-mi iau ceva care locu să îmi ţină locu de masă de prânzu. Şi o “micuţă” felie de cozonacu am fostu găsitu, într-o hală mare, plină-ochi de mii de ghiauri (valahi, dară şi moldoveni, ba şi din cei de dincolo de munţi), de osmanlâi şi de harapi cum iaste corbul.

Norocu-mi cel mare-mi fost-a că am colegi multu inimoşi, cari nu m-au fostu lăsatu singuru în lupta cu fiara cea multu dungată, mare cum raru se mai poate găsi în ceastă lume. Aşa că, la finalu, chiar dacă cu efortu multu, am putut-o, totuşi, birui pe felia cea de cozonacu. Acestea fiindu zise, i pak dau ştire domniei tale za faptul că abia aştept să vină, cât mai iute, Consiliul următoru 🙂

Comentează acest articol:

comentarii